M
V
E


N
W
F
O

X
G

P
Y
H
Q
Z
I


R


Cyber Technology and Protection


Voor het vak Cyber Technology and Protection (TCYB) zijn er op de server van XXL webhosting een aantal databases aangemaakt waarmee de NLDA-studenten kennis kunnen maken met het fenomeen SQL-injection.
De volgende opdrachten staan klaar: